MIVA-palivo, s.r.o.

Mníšek pod Brdy

Prodejce MIVA-palivo,s.r.o. Mníšek pod Brdy 1029 IČO 27189082,DIČ CZ 27189082

Jakost paliva je určena katalogy výrobců tuhých paliv.
Kupující do 24 hod. oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti.
U skrytých jakostních vad do dvou měsíců od data převzetí dodávky, jedná se o případy, kdy dodané palivo obsahuje nepřípustné hodnoty nespalitelných zbytků,nebo má menší výhřevnost. Kupující je povinen umožnit odběr vzorku paliva který se zašle výrobci na rozbor Toto se prokazuje laboratorním rozborem vzorku z odebrané dodávky paliva.V případě zjištění neoprávnšné reklamace ,hradí náklady s tím spojené kupující. ) Lhůta na vyřízení reklamace je 30dní.

Reklamaci paliv přebírá pracovník
a) telefonicky 318592145,775560512,
b) osobně
c) e-mailem miva.palivo@seznam.cz


Reklamace se vyřizuje do 14 dnů
Reklamované palivo ponechá kupující složené na místě v původním stavu do příchodu ,než prodávající zajistí jeho kontrolu.O vyřízení reklamace se sepíše zápis.

Reklamace váhového množství paliva
v případě že kupující nedůvěřuje hmotnosti dodaného zboží,domluví se s prodávajícím o kontrole vážení před nakládkou objednaného zboží na naší provozovně.

Uskladnění zboží
Kupující je povinen uložit palivo na vhodném místě rozumí se sklep,kůlna a provádět kontrolu,za případné samovznícení při nesprávném uložení nenese prodejce odpovědnost.

Záruka se nevztahuje na zboží špatně uskladněno, nebo špatně použito se rozumí porušení návodu o vhodném palivu k danému topidlu.